1.0 Definities

1.1 De koper: als koper wordt beschouwd, ieder die een bestelling plaatst via Uitgeverij Versa en akkoord gegaan met de algemene voorwaarden die betrekking hebben op het Nederlands recht en deze website.

1.2 De verkoper: Uitgeverij Versa – Project Dizary

2.0 Retourneren

2.1 Als u een bestelling plaatst via Uitgeverij Versa, treed de wet kopen op afstand in werking. Dit bied de consument bescherming tegen kwaad willende bedrijven. U heeft ook een wettelijk recht op omruil garantie. Meer over de wet kopen op afstand vind u op de website van de rijks overheid (rijksoverheid.nl) Tevens kunt u hier ook wettelijke garantie bepalingen terug vinden

2.1 Na ontvangst kan het product binnen 14 werkdagen geretourneerd worden. Enkel producten in originele verpakking komen in aanmerking voor geld teruggave of omruiling. De klant draagt zelf de kosten voor de retour zending, tenzij aantoonbaar is dat de verkoper duidelijk in gebreke is geweest. Dit zal van tevoren met de verkoper besproken en overeengekomen moeten zijn. Verder zorgt de koper voor een degelijke verpakking, zodat het product onbeschadigd wordt ontvangen.

2.2 Mocht u de volledige zending binnen zicht termijn van 14 werkdagen retourneren, dan ontvangt u het totale aankoop bedrag retour, inclusief de verzendkosten. Eventuele kosten voor terugzending, zijn voor rekening van de klant. Bij een deel retour, wordt alleen het aankoopbedrag van het product vergoed.

2.3 In geval van geld teruggave na vooruitbetaling, zal de betaling geschiedde binnen 14 dagen. Indien uw bestelling nog niet verstuurd is, ontvangt u het volledige bedrag retour.

2.4 Indien u een bestelling heeft geplaatst en deze niet wilt ontvangen, dan kunt u deze kosteloos annuleren. Indien uw pakket al is verstuurd, raden wij u aan het pakket aan de deur te weigeren. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de koper.

2.5 Mocht Uitgeverij Versa niet in staat zijn uw bestelling binnen 30 dagen aan u te leveren dan kunt u de koopovereenkomst kosteloos ontbinden.

3.0 Bestellingen

3.1 Uitgeverij Versa besteedt veel zorg aan het publiceren van de juiste gegevens en prijzen. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden gepubliceerd staan. Uitgeverij Versa behoudt het recht deze ten tijde van de bestelling kenbaar te maken aan de klant. De klant op zijn beurt heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en dus de koopovereenkomst te ontbinden.

3.2 Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de klant nog een bevestiging per e-mail. Het kan gebeuren dat een artikel niet op voorraad is. In dit geval zal er aan de klant een verwachte leverdatum worden doorgegeven. De klant kan op dat moment ervoor kiezen de bestelling te annuleren, dan wel aangeven akkoord te gaan met een langere levertijd.

3.3 Uw bestelde product(en) wordt binnen 1 werkdag verzonden, zodra de betaling is ontvangen op één van onze rekeningen.

3.4 Het bestelde artikel kan afwijken van het getoonde artikel op de website. Uitgeverij Versa probeert in zoveel mogelijk gevallen, de juiste afbeelding te tonen. Afwijkingen geven geen recht om de koopovereenkomst te ontbinden.

3.5 Bestelde artikelen dienen binnen 7 werkdagen te worden voldaan. Uitgeverij Versa behoudt zich het recht om de koop overeenkomst te ontbinden als er niet binnen de gestelde periode is betaald.

3.6 Heeft u meer dan 1 bestelling onbetaald openstaan, dan behoud Uitgeverij Versa zich het recht levering uit te stellen tot de eerste betaling is ontvangen.

4.0 Verzending

4.1 De artikelen die u heeft besteld, worden met Post.nl of DPD service bezorgd. U betaalt een bijdrage voor de bezorgkosten van uw bestelling.

De verzendkosten zijn vanaf € 2 tot maximaal € 6,95. Deze bezorg kosten wordt automatisch opgeteld bij het orderbedrag.

4.2 Uitgeverij Versa verstuurt op dit moment alleen in Nederland.

4.3 Uitgeverij Versa is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van onjuiste gegevens die door klanten worden verstrekt. Eventuele extra kosten die hierdoor gemaakt moeten worden, zullen aan de koper worden doorberekend. De Uitgeverij Versa website biedt een eenvoudige manier aan om uw gegevens te bewerken, om zeker te zijn dat u de juiste gegevens heeft ingevuld kijkt u na aanmelding bij uw account. Uw bestelling wordt verzonden aan dit adres.

4.4 Levertijden die aangegeven zijn bij de product omschrijving, zijn indicatieve tijden. Hier mogen geen rechten aan ontleent worden.

5.0 Overeenkomst

5.1 De koopovereenkomst tussen verkoper en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond (stap 4).

6.0 Garantie bepaling

6.1 Uitgeverij Versa garandeert dat de goederen bij verzending aan de afgesproken kwaliteit voldoen. Mocht bij vergissing een onjuist artikel worden verzonden, dan kan dit kosteloos worden geretourneerd. Uitgeverij Versa zorgt dan voor de eveneens kosteloze verzending van het juiste artikel.

6.2 De koper mag er voor kiezen het ontvangen product te houden. In dit geval zal het teveel betaalde bedrag aan u vergoedt worden.

7.0 Prijzen

7.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Uitgeverij Versa kan deze altijd en naar eigen inzicht aanpassen. De prijzen kunnen bovendien afwijken van prijzen voor dezelfde artikelen op andere plaatsen (eBay, beurzen, toernooien). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitgeverij Versa bevestigt iedere bestelling met een definitief order overzicht via e-mail. De prijzen hierin zijn definitief.

7.2 Al onze prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

8.0 Aansprakelijkheid

8.1 Uitgeverij Versa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door gebruik van verkochte artikelen of andere objecten.

8.2 Uitgeverij Versa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transport problemen, verlies of schade door verzending.

8.3 Bij verlies door transport laat Uitgeverij Versa een onderzoek instellen.

9.0 Contacteren

9.1 Locatie
Het kantoor is gevestigd te:

Op dit moment heeft Uitgeverij Versa geen telefonische helpdesk. U kunt ons bereiken via het contactformulier.

Eventueel afhalen van producten is mogelijk op afspraak. Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de klantenservice.

9.2 Om de gegevens stroom goed te laten verlopen, dient u gebruik te maken van ons contact formulier, of via onze online klantenservice. Hier vind u onder andere veel gestelde vragen.

10.0 Betalingen aan Uitgeverij Versa

10.1 Betalingen die binnen komen via overboeking, zijn ten gunste van: Uitgeverij Versa.

Graag bij uw overboeking het ordernummer vermelden.
Mochten deze gegevens niet juist bij ons in ontvangst komen, dan kan deze tot vertraging van het toesturen van de producten tot gevolg hebben.

10.2 Foutief ontvangen bedragen
Teveel gestorte bedragen, hebben het gevolg dat de procedure eventueel langer kan duren. Teveel betaalde bedragen worden binnen 14 werkdagen aan u teruggestort op uw bankrekening (indien bekend.)

U heeft te weinig gestort. U kunt dit bedrag als nog aanvullen. Uitgeverij Versa ziet deze niet als aanbetaling, en zal wachten met verzending tot het gehele bedrag op de rekening is ontvangen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

10.3 Voor bestellen of pre-orders
Besteld u een product vooruit, dan dient u deze vooruit te betalen. De producten worden speciaal voor u besteld bij de leveranciers.

10.4 Koopovereenkomst
Mocht de betaling niet succesvol verlopen, of blijft de koper in gebreken, dan heeft Uitgeverij Versa het recht de koopovereenkomst te allen tijde te beëindigen.

10.5 Betalingsachterstand
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Uitgeverij Versa bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Uitgeverij Versa haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Uitgeverij Versa om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

10.6 Analyse
Uitgeverij Versa.nl behoudt zich het recht voor om over de door de klant verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.