Zielenlezer van Turion, Marieke Frankema, Project Dizary, Patrick Berkhof

Een Morturie moet de ziel van mensen roven om te overleven. Zo gaat het al generaties, zo zal het altijd zijn en niemand zal deze traditie ontwrichten…

Turion is een gemeenschap die al eeuwen op een geheime plek onder de grond ligt. Wat de Morturie betreft bestaat er geen boven. Maar voor hoe lang nog?

Wanneer Tharza het ware verhaal van haar grootmoeder ontdekt, begint ze haar weerstand tegen de gewoontes van haar volk te begrijpen. Samen met haar beste vriend Eddier begint ze aan de zoektocht die Kaya jaren geleden ook maakte. Welk mysterie ligt er voor hen verborgen in de parallelgangen diep onder de grond? Kun je tradities verbreken, of is een licht in het duister altijd gedoemd uit te doven?

Tharza, Turion, Dizary, Marieke Frankema
Eddier, Turio, Dizary, Marieke Frankema

Eddier is een onverschrokken jonge man die zijn leven onder de grond in Turion zo goed mogelijk probeert vol te houden. Wanner hij met Tharza in contact komt, begrijpt hij dat zijn leven nooit meer het zelfde zal zijn. Gaat hij ook mee in de volhardheid van Tharza, of blijft hij trouw aan de tradities van de Morturie?

(Leesfragment) Ze kon nog terug

Als ze wilde, kon Kaya weer afdalen in de parallelgangen, terug naar de wereld die ze had verlaten. Niemand hoefde ooit te vermoeden dat ze dit verboden niveau van de wold had bezocht. Dan vermeed ze de verbanning die onherroepelijk zou volgen als haar tocht werd ontdekt. Als ze terugging, kon ze veilig afwachten tot er een dranin, een prooi, verdwaalde in de donkere parallelgangen en vervolgens toeslaan op het terrein waar ze zonder meer de overhand had. Geen andere morturie hoefde te weten dat ze naar dit hogere niveau van de wold was geklommen, zelfs Prexx niet.

Maar dan? Er was geen tijd meer. De kinderen hadden honger. De tijd drong, nadat zowel Prexx als zij een paar keer waren teruggekeerd zonder dranin. Ze had het lang genoeg beneden geprobeerd.

Een vlaag van honger trok door haar lijf. De opwinding van de jacht won het nog van de slapte die haar lichaam steeds meer overnam, maar als ze langer wachtte, zou de zwakte winnen. Zou haar familie verhongeren… Kaya’s mond trok verbeten samen. Dat liet ze niet gebeuren…

Marieke Frankema is een ongekend talent en veelschrijver. Dunne boeken komen bijna niet voor in haar repertoire. Als ze eenmaal begint met schrijven, dan vloeien de grote hoeveelheid mooie woorden als vanzelf op papier.

Haar bijdrage aan de Wold van Dizary is al door een hoop fans met veel enthousiasme ontvangen.

Dizary, Marieke Frankema
  • Een losstaand verhaal uit de Wold van Dizary

  • Prachtig verhaal over liefde en vergeven.

  • Twee verhaallijnen, twee generatie, twee worstelingen om te ontkomen aan vastgeroeste tradities.

  • De wereld van Dizary is één groot labyrint. Vol met mysterieuze plekken. Turion is daar één van.

  • 339 pagina’s. ISBN 9789082566864

Gratis goodies Dizary